Nail Salon
  •  
  •  

Shellac/Gel


Solar Nails


Solar Nails


Dip Powder After 3+ Weeks


Dip Powder

Dip Powder
Cali Nail #1 on South Staples Street & YorkTown is where clients come to relax and unwind their stress & worry. Clients come here to sharpen up their look.

Mon - Sat: 09:00 AM - 07:00 PM
Sun: 11:00 PM - 05:00 PM
Hours Open
Corpus Christi, Texas
00:00:00
Cần Thợ Nails! March/ 20/ 2017 !!
Cần thợ tay chân nước, Gel/Shellac, biết làm bột càng tốt. Bao Lương tùy theo tay nghề. Khu Mỹ trắng, Lịch sự, Giá cao, Típ Cao, Chỗ làm không khí gia đình, Thoải mái. Liên Lạc Sophia: 361-500-8690.

Dip Powder


Dip Powder After 3+ Weeks


Solar Nails


Dip Powder


Dip Powder